Skoleprogram: Læring gennem leg - Skoler: Planlæg jeres skoleudflugt i dag - LEGO® House

Læring gennem leg

Leg er en af de bedste måder at lære på. 

Gennem leg kan vi udforske, undersøge og afprøve metoder til at håndtere lignende udfordringer i virkelighedens verden. Kompetencer inden for problemløsning, kreativitet, empati, kommunikation og teamwork er alle funderet i leg.

Derfor er alle vores skolebesøg i LEGO® House baseret på en legende tilgang til læring.

Børns læring bør fokusere på at udvikle holistiske kompetencer, der ruster dem til de udfordringer, de vil møde i livet.

Læring gennem leg Hvad er LEGO® Læring Gennem Leg? Når børn leger, har de det sjovt: De eksperimenterer, udforsker, afprøver grænser, laver fejl og prøver igen. Med andre ord, så lærer de.

Fem legezoner – fem kompetencer

Denne holistiske tilgang til børns udvikling afspejles i indretningen af LEGO® House, der indeholder fire zoner og et udendørs tagområde. Hver af zonerne fokuserer på én af følgende fem overordnede kompetencer, som vi synes er afgørende: 

Blå Zone har fokus på kognitive kompetencer
Grøn Zone har fokus på sociale kompetencer
Gul Zone har fokus på følelsesmæssige kompetencer
Rød Zone har fokus på kreative kompetencer
Tagterrasserne har fokus på fysiske kompetencer

Det er vigtigt at understrege, at disse kompetencer ikke står alene, men supplerer hinanden.

 
Læring gennem leg blå
Læring gennem leg grøn
Læring gennem leg gul
Læring gennem leg rød

Ægte legende læring

Fælles for alle skoleprogrammer i LEGO® House er, at børnene får en legende læringsoplevelse baseret på følgende:

Glæde. Når børn er glade for det, de laver, og er internt motiverede, søger de helt naturligt information, sætter en ære i at prøve udfordringer og husker ting længere. Alle vores programmer er bygget op omkring leg.

Mening.
Børn lærer gennem relevante og meningsfyldte oplevelser ved at udforske kendte ting i omgivelserne. Vores skoleprogram skaber forbindelse mellem konteksten og det, børnene allerede kender og er interesseret i.

Aktiv deltagelse. Når børn er aktive i stedet for blot at sidde og se og lytte, kombinerer de bevægelse og læring og husker dermed ting bedre og mere effektivt. Der indgår naturligvis LEGO klodser i alle vores programmer for at sikre, at alle børn bliver aktivt involveret.

Gentagelser.
Børn lærer mest effektivt, når de eksperimenterer med idéer, når de frembringer noget nyt, og når de øver gentagelser ved at sammenholde nye oplysninger med deres hidtidige forståelse. Skoleprogrammerne indeholder gentagelsessløjfer. Med LEGO klodser er det nemt at bygge ting, man forestiller sig, skille ting ad og afprøve nye muligheder.

Social interaktion.
Børn opbygger deres viden gennem dialog med andre mennesker. Hjernen lærer effektivt gennem social interaktion, ved at skabe noget i fællesskab og ved at dele skaberglæden. Skoleprogrammerne bygger på, at børnene samarbejder og deler det, de laver.

LEGO House - Skoleprogrammet
LEGO House følger elevernes læseplan

Læring er en naturlig del af alt, hvad vi gør

Den legende tilgang til læring, som skolebesøgene i LEGO® House bygger på, er udviklet gennem flere årtiers samarbejde mellem LEGO Fonden og nogle af verdens førende forskere i kreativitet, leg og læring. 

I LEGO House har vi udviklet et skoleprogram, der gør det sjovt at lære – hjulpet af LEGO House vejledere.

Det er vigtigt for os, at LEGO House bliver et tilbud til så mange børn som muligt fra hele landet. Derfor refunderer LEGO Fonden 50pct af indgangsentréen pr. elev og giver et økonomisk bidrag til transport til LEGO House.

Se mere under Priser og praktiske oplysninger.

Udforsk andre områder

Byg din egen LEGO racerbil og test den på banerne

Test Driver

Test dine evner til at bygge en bil med den rette vægt, hastighed og bevægelsesevne.

lever i 4.-6. klasse deltage i en 90-minutters praktisk og teoretisk aktivitet

Story Lab

Vælg selv kulisser, figurer og rekvisitter når du i Story Lab skal lave din egen LEGO® stop-motion film.

Skoleprogram - Zoo

LEGO House® Zoo

Udforsk et univers af hjemmebyggede dyr. Beskriv din kreation – og prøv at udvikle din fantasi.

× We use cookies for storing your selections on our website as well as compiling statistics and personalising our marketing efforts. If you click to proceed on the website, you accept our use of cookies. This website is owned and maintained by LEGO System A/S, Denmark Læs mere